Nowy standard wiarygodnej diagnostyki nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej

BLUE CARE™ (180+) laboratoria SYNLAB

Wiarygodna diagnostyka nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej

Zmiana nawyków żywieniowych na podstawie diagnostyki nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej może stanowić wsparcie dietetyczne konwencjonalnych terapii medycznych i farmakoterapii wielu chorób o wieloczynnikowej patogenezie, między innymi chorób alergicznych, autoimmunologicznych, hormonalnych, metabolicznych i nowotworowych.

Leczenie dietetyczne w oparciu o eliminację z menu pacjenta silnych alergenów pokarmowych może narażać na trwałą utratę tolerancji na eliminowane z diety białka, wtórną nadwrażliwość pokarmową na nowo wprowadzone pokarmy do diety, inhibicję enzymów trawiennych czy niedobory pokarmowe.

Jak wybrać test na nietolerancję pokarmową IgG-zależną, którego wynik będzie klinicznie wiarygodny w długofalowym modelu odżywiania?

Nowy test BLUE CARE™ (180+) laboratoria SYNLAB to innowacyjny panel ponad 180 antygenów pokarmowych dla kompleksowej diagnostyki nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej

Laboratoria SYNLAB – europejski lider diagnostyki laboratoryjnej

Warto postawić na wiarygodność testów. Należy pamiętać, że nowe technologie i testy diagnostyczne wymagają ścisłej współpracy z departamentami badawczymi uczelni wyższych oraz spójnego i zintegrowanego podejścia na każdym etapie choroby, tak aby najlepiej pomagać pacjentom. Międzynarodowa grupa SYNLAB jest niekwestionowanym liderem na europejskim rynku usług medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Siłą SYNLAB jest synergia - współpraca specjalistów z wielu dziedzin, łącząca doświadczenia z różnych krajów.

Zalety testu BLUE CARE™ (180+)

  • posiada uproszczoną graficzną prezentację oraz klasyfikację skali reakcji immunologicznej ułatwiając interpretację wyniku, skracając czas konsultacji, zmniejszając ryzyko fałszywie interpretowanych wyników dodatnich i ujemnych,
  • zawiera najnowszy podział ponad 180 testowanych pokarmów na poszczególne grupy żywnościowe z elementami edukacji żywieniowej,
  • oznacza nowoczesny wskaźnik tzw. indeks nietolerancji pokarmowej, którego wartość powyżej normy wskazuje na duże prawdopodobieństwo występowania zaburzeń integralności błony śluzowej jelita, co stanowi istotną podpowiedź w zakresie prawidłowej interpretacji wyniku i optymalnych zaleceń dietetycznych (np. pomaga ustalić sposób ograniczenia spożycia poszczególnych pokarmów),
  • posiada indywidualne dla wyniku komentarze dla testowanych pokarmów, które wskazują znane oraz ukryte źródła występowania nietolerowanych białek pokarmowych, ułatwiają zrozumienie zjawiska nietolerancji pokarmowej, pomagają w prawidłowej interpretacji wyniku i w dalszym postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym,
  • stanowi nowe narzędzie nie tylko do diagnozowania nietolerancji pokarmowej ale także do monitorowania efektów leczenia – oceny skuteczności dieto-terapii po 3-12 miesiącach stosowania zmiany modelu odżywiania,
  • wskazuje na klinicznie istotne potencjalne niepożądane reakcje po-pokarmowe,
  • dietoterapia na podstawie wyniku testu i komentarzy zmniejsza ryzyko występowania tzw. wtórnej nietolerancji pokarmowej na nowo wprowadzane pokarmy do diety.

Proces diagnostyki klinicznej

Po pierwsze wiarygodność diagnostyki laboratoryjnej zależy od prawidłowej logistyki badanego materiału biologicznego. Coraz częściej na rynku polskim oferowane są testy na nietolerancję pokarmową z wadliwymi procedurami już w początkowym procesie diagnostyki (między innymi pobieranie, przechowywanie i transportowanie próbki krwi włośniczkowej z palca). W celu oznaczenia pokarmowo-swoistych IgG należy pobrać krew żylną przez wykwalifikowany personel medyczny w punkcie pobrań. Laboratorium SYNLAB pobiera próbkę krwi, dostarcza ją szybko i bezpiecznie do jednego z regionalnych laboratoriów lub ośrodków badawczo-rozwojowych, analizuje próbkę, zapewnia diagnostykę różnicową i interpretację wyników przez ekspertów medycznych.

Po drugie wiarygodność diagnostyki laboratoryjnej zależy także od metodologi wykonywania testu, jakości odczynników laboratoryjnych, sprzętu diagnostycznego oraz oprogramowania. Informacje o czułości i swoistości testu są niewystarczające, jeżeli brakuje zapewnienia o kompleksowej i najwyższej jakości oznaczenia laboratoryjnego. Największe znaczenie kliniczne mają oznaczenia metodą ELISA pokarmowo-swoistych przeciwciał IgG charakterystycznych dla poszczególnych produktów spożywczych i frakcji białkowych. Wiarygodna diagnostyka nietolerancji pokarmowej powinna obejmować wszystkie cztery podklasy IgG łącznie. Badania oceniające pokarmowo-swoiste IgG tylko w podklasie IgG4 są niewystarczające do diagnozowania nietolerowanych pokarmów z uwagi na prawdopodobieństwo występowania wyników fałszywie ujemnych.

Po trzecie o wiarygodności diagnostyki medycznej stanowią mądrzy i doświadczeni ludzie – wykwalifikowany zespół specjalistów respektujących przestrzeganie zasad medycyny opartej na faktach (EBM,ang. evidence based medicine), dla których najważniejsze jest zdrowie pacjentów. Laboratoria SYNLAB oferują spójne i zintegrowane podejście na każdym etapie diagnostyki, tak aby jak najlepiej pomagać pacjentom.

 

 

Test BLUE CARE™ (180+) laboratoria SYNLAB zapewnia wielodyscyplinarne podejście do szybkiej, skutecznej i dokładnej diagnostyki nietolerancji pokarmowej IgG- zależnej o najwyższej jakości.

BLUE CARE™ (180+) to test nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej zaprojektowany na podstawie 10-letniego doświadczenia naukowego i klinicznego oraz aktualnej statystyki wyników testów z populacji polskiej (n=1200, 2017 r.). Specyfikacja testu dla populacji polskiej stanowi duże ułatwienie w zrozumieniu zjawiska nietolerancji pokarmowej zarówno dla specjalistów (lekarzy, dietetyków) jak i pacjentów.

Najwyższa jakość diagnostyki

Skontaktuj się z nami

2018 © SYNLAB Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
do góry ▲